ทรงพระเจริญ

Advertisements

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยคลิก  ลงนามถวายพระพร

This slideshow requires JavaScript.

แด่แม่ผู้ประเสริฐ

แด่แม่ผู้ประเสริฐในการเป็นผู้ให้กำเนิด
ดูวีดีโอแล้วกลับไปเหลียวมองหาแม่บ้าง ถ้าคุณยังมีแม่ โชคดีจัง

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ฉบับย่อ

สาระการเรียนรู้

การดำรงชีวิตในสังคม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สาระการเรียนรู้ เพื่อการศึกษา  แหล่งที่มา สำนักงานพิมพ์แม็ค จำกัด

ใบความรู้ สถาบันทางสังคม


ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ